علی آقاپور نظرات دوشنبه 14 مرداد 1398 ، 03:12 ب.ظ
استاد متجاوز من/28

با صدا کردنای مامان بیدار شدم. با منگی نشستم و‌ بعد چند دقیقه از اتاق بیرون رفتم.

با دیدن میزناهار خوری که روش شام چیده شده بود و‌الویه ی خوشگل من نیشم وا شد. سرمو‌بلند کردم با دیدن شخص روبروم یه سکته ی ناقص زدم.

دامون با لبخند پیروزمندی روی مبل نشسته بود. مامان با حرص گفت: ایسان جان مادر شوهرت اومده سلام نمی کنی؟

اب دهنمو قورت دادم و‌سلام کردم بهش که دامون با لبخند جوابمو داد. با یاداوری الویه رنگم پرید.

سریع یه قاشق گرفتم خواستم خرابش کنم با شنیدن حرف مادرم به سرفه افتادم. مامان بی توجه به من با ذوق گفت: دامون جان ببین ایسان چه الویه ای درست کرده.

دامون بلند شد اومد سمتم و دست انداخت دور کمرم که از خجالت نمیدونستم چیکار کنم. با تعجب صداشو شنیدم: چی نوشتی خانومی؟ D؟

مامان با لبخند گفت: اول اسم شوهرش و‌ساختع.

از شدت خجالت داغ شدم و‌دامون با گیجی گفت: شوهر؟!

بعدانکار فهمید چیشده کم کم لبخند عمیقی زد بهم نگاه کرد با دیدن صورت قرمزم لبخندش عمیق تر شد.


لپام گل انداخت که کمرمو بین دستاش فشرد که گفتم: بشین چرا ایستاده ای؟

با همون لبخند سر تکون داد که من از خجالت پشت و‌رو شدم. چشم غره ی زیرزیرکی به مامان می رفتم اما اون بیخیال عالم توجهی نمی کرد.

بعد چند دقیقه زنگ‌ خونه به صدا دراومد و فهمیدیم که بابا اومده. با ورودش من و‌دامون بلند شدیم بابا با دیدنش گل از گلش شکفت.

شروع کردن به خوش و‌بش و‌ حرف زدن باهم بعد چند دقیقه همه دور میزشام بودیم و مشغول غذا خوردن.

دامون داشت با بابا راجع به فوتبال حرف میزد و‌ منم با لذت الویه میخوردم یهو دستی رو‌روی پام حس کردم.

هنگ کردم با دیدن دستش که داره میره سمت بین پام لبمو گاز گرفتم و داغ شدم. سعی کردم عادی باشم اما با حرکت دستش روی دخترونم سست شدم.

همونطور که حرف میزد بین پامو میمالید با استرس به مامان و‌بابام نگاه کردم و سعی کردم پاهامو جفت کنم تا نتونه داخل ببره.

اما اون با یه حرکت پاهامو باز کرد و انگشتشو برد توی شلوارم با حس دستای داغش روی تپلم نفس بلندی کشیدم.

زیرچشمی نگاهی به خشتکش کردم که با دیدن بزرگیش دهنم اب افتاد واسش.نفسام داشت بلند میشد یهو‌بابا تشکری کرد و‌بلند شد که دامون سریع دستشو از شور_م در اورد.

نگاهی به مامان کردم که انگار مشکوک و با شیطنت خیره بود بهم هول شدم و یه نون چپوندم توی دهنم.

بلند شدم از حرص پای دامون و‌یه لگد محکم کردم که اخ ارومی گفت. بلند شدم و بشقابمو‌بردم توی اشپزخونع.

خواستم ظرفارو‌بشورم که مامان اشارع کرد نمیخاد و‌برم پیش دامون. اروم نشستم پیشش همونطور که با بابام حرف میزد دستشو‌دور شونم حلقه کرد.

جلوی بابا خجالت کشیدم اما به روم نیاوردم و‌گوشیمو در اوردم شروع کردم به بازی. یهو اس ام اس اومد.

رفتم توی پیاما با دیدن اسم مهراد نیشم وا شد.
"چطوری بی معرفت؟"

تند تند تایپ کردم و نوشتم:‌ "سلام عزیزم، من عالیم تو خوبی؟"

یهو گوشی از دستم کشیده شد که با تعجب سر بلند کردم. دامون با اخم گوشی و‌توی جیبش گذاشت و داشت با بابا صحبت میکرد.

منم از لج گوشی خودشو از جیبش در اوردم. مکث‌کرد ولی نمیتونست جلوی بابا چیزی بگه. خوشحال از سکوتش رفتم‌توی پیاماش


نظرات

 1. Heli جمعه 25 مرداد 1398 02:30 ب.ظ
  اگر پارت ۲۹ رو گذاشتید پس چرا نمیارههه
 2. جمعه 25 مرداد 1398 02:27 ب.ظ
  اگر پارت ۲۹ رو گذاشتید پس چرا نمیارههه
 3. مبینا پنجشنبه 24 مرداد 1398 03:49 ب.ظ
  اقای اقاپور خسته نباشید......
  هرقت سرتون خلوت شد پیامای چت رومو پاک کنین.........
  • علی آقاپور
   سلام بله فردا پاک میشه کلا
 4. مبینا پنجشنبه 24 مرداد 1398 03:05 ب.ظ
  اره من تو یه سایت دیگه هم رفتم فیلتر بود..........
  مشکلی پیش اومده؟......خطای نرم افزاری چیزی........
  • علی آقاپور
   کدوم سایت
 5. Soha پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:24 ب.ظ
 6. پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:17 ب.ظ
  خبریه که کم کم سایتاتون داره فیلتر میشه؟؟دلیلش چیه؟؟قطعا مشکل نرم افزاری یهو برای چندسایت نمیتونه یه دفعه ای رخ بده جواب بدین ممنون
  • علی آقاپور
   سلام کدوم سایتمون فیلتر شده؟ ما شش تا سایت داریم همشون سالمن
 7. پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:15 ب.ظ
  پارت29 کو؟؟مابه همون کمتراز10 خط هم راضی هستیم..حالا یاواقعا پارت کمه یا باز بانویسنده زدین به تیب وتاپ هم لطفا واضح جواب ماروکه انقدرمنتظرگذاشتین بدین..ممنون
  • علی آقاپور
   سلام واقععااا ببخشید من رمانو سه روز قبل یعنی ۲۱ پارت گذاری کرده بودم یه ایراد داده بود که حتی نظرات شمارم تو پارت قبلی نشون نمیداد کلا نظرات چت روم هم نبود که شکر خدا درست شد
 8. نفس پنجشنبه 24 مرداد 1398 11:48 ق.ظ
  پارت بیسونهم رو نمیزارید
  • علی آقاپور
   سلام واقععااا ببخشید من رمانو سه روز قبل یعنی ۲۱ پارت گذاری کرده بودم یه ایراد داده بود که حتی نظرات شمارم تو پارت قبلی نشون نمیداد کلا نظرات چت روم هم نبود که شکر خدا درست شد
 9. Soha پنجشنبه 24 مرداد 1398 10:10 ق.ظ
  سلام ببخشید میشه بزارید لطفا خیلی وقته نزاشتید
 10. za.gh پنجشنبه 24 مرداد 1398 08:59 ق.ظ
  پارت بعدی رو بزارین خواهشن
 11. پنجشنبه 24 مرداد 1398 07:11 ق.ظ
  نذاشتید میگید گذاشتم لطفا رسیدگی کنید
 12. آلما چهارشنبه 23 مرداد 1398 11:29 ب.ظ
  آقای آقاپور جواب گو باشین
  • علی آقاپور
   سلام واقععااا ببخشید من رمانو سه روز قبل یعنی ۲۱ پارت گذاری کرده بودم یه ایراد داده بود که حتی نظرات شمارم تو پارت قبلی نشون نمیداد کلا نظرات چت روم هم نبود که شکر خدا درست شد
 13. چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:07 ب.ظ
  بچه ها فک کنم کل سایتا ریخته به هم
 14. چهارشنبه 23 مرداد 1398 07:36 ب.ظ
  سلام آقای آقاپور پارت بیست ونه بالا نیومده لطفا دوباره بذارید
  ممنون
 15. چهارشنبه 23 مرداد 1398 03:57 ب.ظ
  آقا میگید گذاشتید ولی تو سایت نیست که یه بررسی بکنین خب اههه این چه وضعیه اخه
  • علی آقاپور
   سلام واقععااا ببخشید من رمانو سه روز قبل یعنی ۲۱ پارت گذاری کرده بودم یه ایراد داده بود که حتی نظرات شمارم تو پارت قبلی نشون نمیداد کلا نظرات چت روم هم نبود که شکر خدا درست شد
 16. saya چهارشنبه 23 مرداد 1398 01:29 ب.ظ
  آقاای آقاپووور پارت ۲۹ رو لطفا بزارید
  ای بابا خسته شدم از بس اومدم سایتو چک کردم
  • علی آقاپور
   سلام واقععااا ببخشید من رمانو سه روز قبل یعنی ۲۱ پارت گذاری کرده بودم یه ایراد داده بود که حتی نظرات شمارم تو پارت قبلی نشون نمیداد کلا نظرات چت روم هم نبود که شکر خدا درست شد
 17. Ktaun چهارشنبه 23 مرداد 1398 12:07 ب.ظ
  ما ک عادت کردیم ب همون مقدار پارت شما همونو بزار
 18. چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:58 ق.ظ
  اقای اقا پور حالا که نویسنده پارتو داده شما قصد نداری بزاری
 19. fereshte سه شنبه 22 مرداد 1398 09:20 ب.ظ
  ببخشید که این سوال تکراری رو میپرسم اما من پارت 29 رو نمیبینم !!!!!!!!!!!!
 20. fereshte سه شنبه 22 مرداد 1398 09:16 ب.ظ
  ببخشید که این سال تکایه اما پات 29 ؟؟
 21. مهدیه سه شنبه 22 مرداد 1398 09:02 ب.ظ
 22. مهدیه سه شنبه 22 مرداد 1398 09:01 ب.ظ
  سلام پس چرا ما هرچی سرچ میکنیم نمیاره پارت رو
 23. آلما سه شنبه 22 مرداد 1398 08:33 ب.ظ
  آقای آقاپور پارت ۲۹ رو شما گذاشتید ولی برای ما بالا نمیاد پس لطفا یه بار دیگه پارت ۲۹ رو بزارید
  • علی آقاپور
   سلام واقععااا ببخشید من رمانو سه روز قبل یعنی ۲۱ پارت گذاری کرده بودم یه ایراد داده بود که حتی نظرات شمارم تو پارت قبلی نشون نمیداد کلا نظرات چت روم هم نبود که شکر خدا درست شد
 24. سه شنبه 22 مرداد 1398 08:32 ب.ظ
  اگه گذاشتید پس چرا تا پارت بیست و هشت بیشتر تو سایت نی
 25. سه شنبه 22 مرداد 1398 08:31 ب.ظ
  جناب ما پارت بیست و نه نمی بینیم می گید گذاشتید
 26. مهدیه سه شنبه 22 مرداد 1398 06:24 ب.ظ
  چرا پارت بیستو نه نیست؟
 27. Seti سه شنبه 22 مرداد 1398 02:40 ب.ظ
  نمیخواین پارت 29 رو بذارید؟؟؟
  • علی آقاپور
   گذاشتیم
 28. کتی سه شنبه 22 مرداد 1398 01:07 ب.ظ
  حجم پارتا که همیشه کمه بزارید پس
  • علی آقاپور
   یکم اضافه کردیم گذاشتیم
 29. 3pideh سه شنبه 22 مرداد 1398 10:22 ق.ظ
  پارت ۲۹ رو بزارید
 30. dayana سه شنبه 22 مرداد 1398 03:43 ق.ظ
  ایرادی نداره حجمش کمه بزارید
  شما ک همیشه حجم پارتاتون کمه اینم روش
  • علی آقاپور
   گذاشتیم

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30